Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi, Indudesign AB, hanterar och lagrar dina personuppgifter.
För att förhindra otillbörlig åtkomst, spridning och förändring av dina personuppgifter är de sparade i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Indudesign AB lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners för att fullfölja de avtal vi har med dig, t ex till transportbolag för leverans av varor du beställt eller till vår betalpartner för utfärdande av faktura.
Indudesign hanterar dina personuppgifter i olika sammanhang:
Då ett köpeavtal ingås

Vid ett köpeavtal behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera din beställda vara eller tjänst, hantera betalning av din beställning samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpt produkt eller tjänst.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Vid kontakt med vår kundtjänst kan personuppgifter komma att behandlas för att besvara förfrågningar, utreda klagomål/reklamationer och supportärenden, säkerställa kundens identitet. I dessa fall anser vi att det finns ett berättigat intresse från Indudesign AB sida att hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende produktsäkerhet

För att Indudesign AB ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse i samband med produktåterkallelser och produktlarm hanteras personuppgifter.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra Indudesign AB:s varor genom produktrekommendationer, direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler samt via post. Personuppgifter behandlas även för att utföra kampanjer och erbjudanden till alla kunder eller ett visst kundsegment. Självklart kan du när helst du så önskar avregistrera dig så att du inte längre erhåller riktad marknadsföring från oss.

För att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor

Vår webbshop indudesign.se använder en teknisk lösning som uppfyller GDPR:s krav både när det gäller säkerhet och uppfyllandet av de registrerades rättigheter.

Du som ägare av personuppgifter har rätt till att:
• få tillgång till sina personuppgifter
• få felaktiga uppgifter rättade
• få dina uppgifter raderade
• kunna invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring
• kunna invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• ha möjlighet att flytta uppgifterna (dataportabilitet)

Vid frågor kring vår integritetspolicy kan ni kontakta oss enligt nedan:

Indudesign AB

Organisationsnummer: 559358-6638

Valkyriavägen 29
433 62 Sävedalen
E-post: info@indudesign.se